klompkesilen


De Stichting

Partners

 

Bestuur Stichting Klompkesilen.

Het bestuur van de Stichting Klompkesilen bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter

Dhr. Jan Volbeda
Aldewei 35
8582 KX Oudega (G.S.)

Secretaris

Dhr Epie G. Gerritsma
Tollewei 6
8621 CG Heeg (epie.gerritsma@online.nl)

Penningmeester

Dhr. Ytzen Renema
Heidenskipsterdyk 28 g
8724 HW It Heidenskip

Techniek

Dhr. Johannes Mink
De Golle 5
9005 RT Wergea

Communicatie

Mevr. Lia Kolk
Turfkade 2
8801 LP Franeker

Algemeen

Mevr. Anke Roorda