Iepen Frysk Kampioenskip Klompkesilen

IFKK  2022 Gaastmeer

Op zaterdag 2 juli werd onder ideale omstandigheden het IFKK gehouden in Gaastmeer. Er deden 26 kinderen mee, die allemaal startten in de Fryske Klomp klasse, waardoor de prijzen voor de Open klasse niet uitgereikt werden. Een aantal kinderen uit Oekraïne namen deel waardoor we konden spreken van een internationaal deelnemersveld! Omdat de wind recht op het terrras van D’ Ald Herbergh stond werd er gestart vanaf startschip “Voorwaarts”. Nieuw dit jaar was dat er een massastart werd georganiseerd voor volwassen. Een erg geslaagd onderdeel deze middag. Veel dank is er voor de vrijwilligers in Gaastmeer en voor eigenaar en medewerkers van D’Ald Herbergh voor het gastvrije onthaal.

De uitslagen

  1. Winnaar en Frysk Kampioen werd  Owen Liem
  2. Elin Roosmoed
  3. Paulina …

Thijs de Groot kreeg de prijs voor “It pronkje”, het schoonste geheel. De pechprijs ging deze keer naar Irma Mento omdat ze in de spannende finale te maken kreeg met een losgeraakte grootschoot.

Allemaal van harte gefeliciteerd!

 

 

IFKK 2019 in Grou.

Zaterdag 25 mei was er veel te beleven in Grou. Er was een feestprogramma van 125 jaar boeier Friso en 65 statenjacht van de provinsje Fryslân. Het grootste feest was het klompkesilen waar ruim 40 kinderen op af kwamen met mooie klompen, sommige (heel) oude en anderen welke net in elkaar waren gezet door de kinderen. Het was mooi weer, maar daarbij heb je vaak wat weinig wind, wat jammer is voor zeilen maar dat kon de pret van de kinderen en toeschouwers niet bederven en het werd een mooie zeildag met veel spanning.

Zowel in de Fryske klasse (de kampioensklasse) als de vrij klasse (als het maar een klomp is) is in groepjes gezeild waarbij steeds de besten naar de volgende ronde mochten. Sommige wedstrijden moesten afgebroken worden omdat geen zeilklomp de finish kon halen, wat zelfs een keer in de finale gebeurde, maar na afloop hadden we geweldige winnaars en een geweldige kampioene!

De uitslag van de Fryske Klasse:

     1 Marije de Haan  Wergea                 en ook Kampioen Klompkesilen 2019!!

     2 Joah Kats           Workum

     3 Teun Gramsma  Grou

De uitslag van de Iepen klasse:

1 Bente Oosterwegel   Grou

2 Sten Dijkstra              Harlingen

3 Pelle van Domburg

De pechprijs was voor Demian van Venen omdat zijn klomp twee keer zoek raakte achter de praam welke gebruikt werd als startschip.

De prijs voor het mooiste geheel was voor Ninte Dijkstra uit Harlingen. Zij had een klomp met een gaffeltopzeil en mooie zeilkleuren genaamd de rode prinses, echt een mooie klomp.

De stimulatieprijs ging naar Jan Tyde van de Ploeg uit Wergea. Hij zeilde met een leenklomp en kwam net niet in de finale. Volgend jaar weer proberen en dan met een eigen klomp.

De  “striderpriis“ ging naar Björn de Jong uit Leeuwarden. Hij zeilde met de oudste klomp; uit 1896 die gebouwd is door de pake van pake!

Winnaars allemaal van harte gefeliciteerd.

Verslag Iepen Frysk Kampioenskip Klompkesilen 2018 CH-Leeuwarden.

Zaterdag 16 juni streken de klompkesilers neer in de Nieuwe Leeuwarder Jachthaven alwaar het IFKK 2018 werd verzeild. De Stichting Klompkesilen had dit jaar in samenwerking met W.S.V. “de Meeuwen“ gekozen voor Leeuwarden als wedstrijdwater vooral ook om Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 vanuit de Klompkemienskip te versterken. We werden gastvrij onthaald en het wedstrijdwater en accommodatie waren ideaal om het Kampioenskip te verzeilen.

Er deden twee klassen mee: de Iepen Klasse en de Fryske Klompklasse. Bij de vrije “Iepen“ klasse zijn de klompen niet gelijk in uitvoering en vorm en grootte. Eén deelnemende klomp was zelfs antiek. Dit scheepje was al 120 jaren oud en ter gelegenheid van de kroningsfeesten van Wilhelmina in 1898 gebouwd. De laatste klasse is een officiële éénheidsklasse en maakt deel uit van het KNWV, het Watersportverbond. De winnaar van deze klasse zal dan ook na afloop de Rode KNWV-kampioenswimpel worden omgehangen.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om de silerij plaats te laten vinden in de Prinsentuin. Immers hier werden traditioneel in de vorige eeuw vele “boatsjesilerijen“ georganiseerd en leverde dat later de beroemde skûsjesylkampoenen op. Door organisatorische redenen kon hier helaas niet worden gezeild. Dit deed de organisatie besluiten naar de Nieuwe Leeuwarder Jachthaven uit te wijken, op de hoek bij de Tynje.

Na het proefzeilen werden in de genoemde klassen diverse rondes verzeild. De nummers één en twee gingen sowieso door naar de volgende ronde en de anderen konden nog eens in de herkansingsronde proberen de finale te halen. Er speelde zich zinderende taferelen af op het wedstrijdwater wat soms werd geteisterd door verraderlijke “twirren“, windstiltes en fikse uitschieters. Sommige scheepjes zeilden zonder averij als een streep naar de finishlijn. Anderen kwamen met elkaar in aanvaring, drukten elkaar naar een andere koers of gingen door de wind en zeilden onfortuinlijk weer richting startgebied. Dit alles werd van deskundig commentaar voorzien door Jan Volbeda de voorzitter van de Klompkesylclub.

Uiteindelijk kwamen, na een fanatieke silerij de volgende uitslagen uit de bus:

  Iepen Klasse:

      1 Maaike de Jong

      2 Britt de Jong

  Fryske Klomp Klasse:

      1 Maaike de Jong

      2 Kars Beerendonk

      3 Dedmer Visserman

Alle deelnemers bedankt voor het meedoen en tot volgend jaar.

11 februari 2018, MidwinterCup Klompkesilen.

 Anders dan anders, in een grote waterbak, op ‘Boot Holland’, 8 deelnemende kinderen met klompjes die meededen. In groepjes van twee is er steeds gezeild. Spectaculair was het niet, spannend en verrassend wel. Ze zeilden naar de finish, stopten haverwege of keerden terug. Stefan zag het niet zitten en gaf na één ronde zijn klomp aan Luuk. Na twee ronden hadden wij een tussenstand waarbij Sven en Jesper de finale hadden bereikt.

Stefan / Luuk, Bouke en Hidde hadden geen kans meer op een finale plaats en in een herkansing tussen Chen Jang, Marte en Marjolein wist de laatste ook een finale plaats te pakken.

In die finale was het de klomp van Jesper die het als eerste de finish haalde en daarmee hadden we een winterkampioen. De klomp van Marjolein kwam daar achter aan en Sven met zijn klomp werd derde.

Voor alle deelnemers was er een presentje van het Watersportverbond en een grote cup vol met snoep.

Verslag en uitslagen Iepen Frysk Kampioenskip Klompkesilen 2017 in Akkrum.

Geslaagd, zo kan je het IFKK 2017 noemen. Zeer zeker geslaagd voor Robin Davidse die met haar klomp Iepen Frysk Kampioen Klompkesilen werd. Dit gebeurde afgelopen zaterdag 6 mei tijdens de opening van het watersportseizoen in Akkrum. De Meinesloot was de plaats waar het moest gebeuren en een groot groep mensen; Pake’s en Beppe’s, Heit of Mem, maar vooral kinderen van basisscholen met klompen waren aanwezig.

 AWS Eendracht, de plaatselijke watersportverening zorgde ervoor dat de kinderen diverse keren hun klomp lieten zeilen. Zo kon bij het proefzeilen en de massastart gekeken worden of het zeil en fok goed stonden om zo snel mogelijk van start naar finish te zeilen.

De Fryske klasse moest in groepen varen om door te gaan naar een volgende ronde. Alle verliezers kreeg herkansingen om deze te halen waarna via halve finale en finale de drie besten de definitieve finale zeilen. Spanning alom bij de kinderen, een mooie schouwspel en eindwinnaars zijn geworden:

1e Robin Davidse (tevens Iepen Frysk Kampioen Klompkesilen)

2e Quirine de Ridder

3e Naud de Ridder

Impressie I.F.K.K. 2017 in Akkrum

De Open klasse was wat kleiner en die hebben als groep meerdere keren hun klomp laten varen. Overtuigend winnaar hierin was Maaike de Jong.

 Ten slotte was er nog een prijs in de fantasie klasse waarbij klompen worden beoordeeld op schoonheid, op originaliteit en hoe ze in elkaar gezet zijn. Immers de klompen zijn zelf gebouwd en geverfd door de kinderen, met wat hulp, maar dat doet er niet toe.

In deze klasse gaf de originaliteit van de klomp van Emma van Rossum de doorslag en daarmee is zij de winnaar geworden van deze klasse in 2017.

 Kinderen met klompen, maar ook Akkrum, bedankt voor dit kampioenschap.

 En wil je weten hoe het de afgelopen jaren is gegaan dan kan je dat hieronder lezen.

Verslag en uitslagen Iepen Frysk Kampioenskip Klompkesilen 2015 in Hindeloopen.

Zaterdagmiddag 20 juni 2015 is het 12e Iepen Frysk Kampioenskip Klompkesilen verzeild in Hindeloopen. Vanaf deze plaats feliciteren wij Lianne Noordmans met haar 1e plaats en zij mag zich van het watersportverbond terecht Kampioen Klompkesilen 2015 noemen.

Zaterdag 20 juni waren de klompkesilers te gast in een van de 11 steden van Fryslân, ze waren in Hindeloopen. Was de wind gunstig geweest dan was er midden in het hart van deze stad gezeild, nu moest uitgeweken worden naar de Yndyk aan de rand van de stad waar voldoende wind was. Met het stadhuis en de karakteristieke toren op de achtergrond is er fanatiek gezeild door de ruim 20 kinderen uit Akkrum, Franeker, Heeg, Hindeloopen, Leeuwarden, Makkum, Terkaple en Woudsend.

Er waren deelnemers voor de Fryske klasse en de Open klasse. Geen aanmeldingen voor de Fantasie klasse maar omdat er veel mooie klompen bij waren heeft een speciale commissie alle klompen goed bekeken en was er toch een prijs in de Fantasie klasse.

In de Fryske klasse is eerst gezeild voor plaatsing in de kampioensgroep. De afvallers hiervoor zeilden verder in de B-groep. Alle klompen moesten aan de overkant van de vaart omgekeerd worden door de meegekomen vader of moeder, broer of zus en terug zeilen. Sommigen keerden halverwege vanzelf dat waren de eerste afvallers en sommige klompen bleven een hele tijd stil liggen omdat de wind soms weg was, die klompen hadden ook niet alle geluk mee.

Hierbij de uitslag in de Fryske Klomp klasse van de kampioenspoule:

Op het eind van alles was de klomp van Lianne Noordmans uit Terkaple de snelste en zij is daarmee de winnaar van 2015. Naast en fraai prijs verdiende zij ook de wimpel van het Watersportverbond met de tekst ‘Watersportverbond District Noord – Kampioen Klompkesilen 2015’.

Op 1 winnaar en Kampioen Klompkesilen 2015 Lianne Noordmans uit Terkaple.

Rechts naast haar Maaike de Jong uit Akkrum die 2e  werd en links Jan van Klink uit Makkum.

In deze Fryske klasse was er ook een B-poule waar we de volgende prijswinnaars hadden:

1 Niels Fraza uit Woudsend

2 Femke de Jong uit Hindeloopen

3 Immie de Jong uit Hindeloopen

 

In de Open klasse hadden wij de volgende winnaars op het podium:

 

Winnaar Bjorn de Jong uit Leeuwarden en 2 Femke de Jong uit Terkaple.

De prijs voor de mooiste klomp ging naar Femke de Jong die we op bovenstaande foto al zien staan en daar zien we ook het Hindelooper paar welk op een leuke manier de kinderen de prijzen overhandigde.

Prijswinnaar hierbij nog van harte gefeliciteerd en alle kinderen die meegedaan hebben aan het kampioenschap; ‘We vonden het heel leuk dat jullie er waren’.

Uitslagen Iepen Frysk Kampioenskip Klompkesilen 2014 in Wergea.

Een mooie locatie in Wergea, een oude praam van waaruit gezeild werd, goede organisatie maar vooral veel enthousiaste kinderen die met hun klomp wilden Klompkesilen. Ruim voor één uur waren de eersten er al terwijl de inschrijving pas om die genoemde tijd begon met de starts vanaf 14:00 uur. Veel kinderen konden niet wachten en er werd al flink proefgevaren voor de start zodat alle klompen goed getrimd losgelaten konden worden.

28 Klompen streden in de “Fryske Klomp klasse” om het kampioenschap van 2014 en in de “Open klasse” kon de Wergeaster WetterSport feriening (WWS) 8 Klompen inschrijven.

Ze liet de kinderen met hum klompen in drie rondes in verschillende poules zeilen waarmee punten werden verdiend voor de halve finales waarna in de finales de einduitslagen werden gezeild.

Hierbij de uitslagen in de Fryske Klomp klasse:

1e en daarmee ‘District Noord – Kampioen Klompkesilen 2014’ Jildou van Klink uit Wons. Op de foto in het midden terug te vinden.

Winnaars Fryske Klasse 2014

 Rechts naast haar Reinder Noordmans (2e) en links Lianne Noordmans (3e), beide uit Terkaple.

Uitslagen Open klasse:

1e Femke de Jong uit Akkrum

2e Bjorn de Jong uit Leeuwarden

3e Johannes van den Berg uit Wergea

Op onderstaande foto kun je ze terugvinden.

 Alle IFKK winnaars van 2014

Van links naar rechts: Jildou van Klink (1e Fryske klomp), Bjorn de Jong (2e Open klasse), Femke de Jong (1e Open klasse), Johannes van den Berg (3e Open klasse), Lianne Noordmans (3e Fryske klasse) en Reinder Noordmans (2 Fryske klomp).

Winnaars gefeliciteerd, maar ook alle andere kinderen die meegedaan hebben, wat hebben julie allemaal mooie klompen en wat waren het spannende wedstrijden.

En nieuwsgierig hoe het in het verleden is gegaan, blijf dan doorlezen.

Uitslag Iepen Frysk Kampioenskip Klompkesilen 2013 in Gaastmeer.

 Ruim 40 klompen met kinderen van de basisschool, of ruim 40 kinderen van de basisschool met hun zeilklomp waren zaterdagmiddag 29 juni deelnemer van het I.F.K.K. 2013 in Gaastmeer. Prachtig zeilweer, een mooie wedstrijdwater, een terras als startplek en een brug als tribune, Klaas Jansma voor zijn het verhaal  en vooral een mooie zeilstrijd van de zeilklompen.

Spanning was er volop en het was een lust om de klompkes, soms zwaar overhellende, naar de overkant te zien zeilen. Na een paar keer zeilen werd al spoedig duidelijk wie in de prijzen zou vallen en wie niet.

Nadat de laatste ronde was verzeild waren dit de winnaars in klasse ‘Fryske Klomp’:

 Prijswinnaars Klompkesilen 2013.

1. Tjalda van Klink, Wons. 1e in de Fryske klasse en tevens ‘Kampioen Klompkesilen 2013’.

2. Maartje Smids, Hindeloopen.

3.  Stein Fraza, Woudsend.

Iedereen van harte gefeliciteerd en tot volgend jaar !

In de Open klasse en Fantasie klasse hadden we dit jaar geen deelnemers dus dit jaar maar een foto ! 

 

Uitslagen van het Iepen Frysk Kampioenskip Klompkesilen 2012.

Zaterdag 12 mei, locatie: pier op de Fluessen te Zuiderburen, Leeuwarden.

Met veel wind en mooie wolkenpartijen startte het Kampioenschap  rond 14.00 uur op de pier in Zuiderburen.
Er volgde een spannende strijd die soms extra spannend werd door de presentatie van Klaas Jansma. Uiteindelijk hebben de volgende kinderen een prijs gewonnen.

2012 IFKK Winnaars Fryske Klasse

 In de Friese Klomp Klasse deden 14 deelnemers mee. Na drie ronden en een finale waren de winnaars:

   1. Ilse Soepboer uit Leeuwarden.

   2. Jurre van der Zee uit Rijs.

   3. Sybo Gerritse uit Heeg.

In de Open Klomp Klasse deden 6 deelnemers mee. De winnaars:

2012 IFKK Winnaars Vrije Klasse

   1. Brechtje de Boer uit Hempens.

   2. Raimo Boorsma uit Leeuwarden.

   3. Susanne Efdé uit IJlst.

En van deze klasse is een mooie filmpje gemaakt welke op YouTube te zien is.

In de Fantasie Klasse waren er twee winnaars:

2012 IFKK Winnaars Fantasie Klasse

1. Myrna Roskam uit Annapaulowna.

2. Amber Zunnenberg uit Leeuwarden.