De Klomp

De klomp en hun klassen.
Het klompkesilen bestaat uit drie verschillende klassen, t.w.:

– De erkende eenheidsklasse “De Friese Klomp”.

– De “Open klasse”.

– De “Fantasie klasse”.

Eenheidsklasse “De Friese Klomp”.

Deze zeilklomp is een door het Watersportverbond erkende eenheidsklasse. De klompen die hierin uitkomen moeten daarom voldoen aan de strikte eisen die aan deze klasse zijn gesteld. Concreet houdt dit in dat de afmetingen bindend zijn. Scheepjes in deze klasse worden veelal gebouwd op basis van het bouwpakket.

De “Open klasse”.

Deelnemers aan de “Open klasse” zijn niet gebonden aan afmetingen. Elk scheepje dat gemaakt is op basis van een klomp kan meedoen.

De “Fantasie klasse”.

Dit is een wedstrijd voor de mooiste klompjes; “Het schoonste geheel”. De klompen worden op een creatieve manier opgetuigd, versierd en geschilderd. De bootjes worden bij het wedstrijdwater tentoongesteld en door een deskundige jury beoordeeld.