Bestuur

Het bestuur van de Stichting Klompkesilen bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter
Dhr. Jan Volbeda
Aldewei 35
8582 KX Oudega (G.S.)

Penningmeester
Dhr. Ytzen Renema
Heidenskipsterdyk 28 g
8724 HW It Heidenskip