De stichting Klompkesilen

De stichting klompkesilen is een vrijwilligersorganisatie die zich bezig houdt met het promoten van het klompkesilen in de meest ruime zin. Doel is om jaarlijks een “open Fries kampioenschap” te organiseren, altijd in samenwerking met een plaatselijke organisatie. Verder geeft de stichting advies en ondersteuning bij allerlei initiatieven op het gebied van klompkesilen.

Een van de belangrijkste initiatieven die de stichting promoot is het klompkesilen bij de jeugd van groep 3 t/m 8 van de basisschool. Dit gebeurt met behulp van een bouwpakket van een Fryske Klomp. Een echte eenheidsklasse die officieel is erkend door het watersportverbond.

Dankzij de steun van sponsoren, donateurs en veel vrijwilligers kan de stichting deze pakketten voor een gering bedrag van € 30,00 (met een retourbon van € 10,00 als binnen 2 jaar aan een I.F.K.K. wordt deelgenomen) aanbieden aan elke basisschool. De pakketten vormen een leerzaam project voor de handvaardigheidlessen op school en na voltooiing kan als extra uitdaging worden deelgenomen aan het officiële “Fryske Kampioenskip Klompkesilen”.